TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
 
Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. 
Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın ayıbı oranında bedelinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde veya ikamet ettiğiniz yerde bulunan; 
*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
*Tüketici Mahkemelerine,
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
 
Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile İlçe Kaymakamlıklarında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. 
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
 
NEREYE BAŞVURULMALI?
 
Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır. 
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 01 Ocak 2019’dan itibaren 5.650,00 TL’nin altında ise sorunun çözümü için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize sonuçlandı ise 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 5.650,00 TL’nin üstünde ve 8.480,00 TL.’nin altında ise İl Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, 8.480,00 TL.'nin üstünde ise Tüketici Mahkemelerine başvurulabilirsiniz.
 
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?
 
Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır.
- Şahsen veya avukat aracılığı ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.
- Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.
- Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’ sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır.”
 
BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
 
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.
 
BAŞVURUNUN GÖRÜŞÜLME SÜRESİ
 
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 (altı) ay içinde karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla 6 (altı) ay daha uzatılabilir.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
 
 
 
 
EFELER İLÇESİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ:
İLETİŞİM:

Adres: 
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 Sok. No.17 Efeler/AYDIN
 
Tel: BİLGİ İÇİN 0 (256) 213 66 67 – 213 06 63  Faks: 0 (256) 215 06 72