T.C.
                                             EFELER KAYMAKAMLIĞI
                                          EFELER SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                          HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
Sıra No
 
 
HİZMETİN ADI
 
 
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
 
1.
 
 
 
Sosyal ve Ekonomik Destek Müracaatı
 
 1. Başvuru dilekçesi
 2. SOYBİS izin onayı
 3. T.C. Kimlik numarası beyanı
 4. Gerekli olduğu durumlarda:
 • sağlık raporu
 • öğrenci belgesi
 • cezaevi belgesi
 
 
 
 
1 Ay
 
2.
 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat ve Değerlendirme
 
 1. Şahsın dilekçesi
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı
 3. Anne ve baba ayrılmış ise ilgili mahkeme kararı (Velayet kararı)
 
 
 
3 İş Günü
 
3.
 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri / İhbar Sonucunda Gelen Vakalar
 
 1. Karakol Zabıt Varakası
 2. Hastane Raporu
 3. Emniyet Tahkikatı
 
 
 
1 Gün
 
 
4.
 
 
Huzurevi Müracaatı
 
 1. Başvuru dilekçesi
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı
 3. Gelir durumunu gösterir belge örnekleri
 4. Sağlık raporu
 
14 gün içinde değerlendirmesi tamamlanıp yerleştirmeler İl Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor
 
 
5.
 
 
Engelli Kimlik Kartı Müracaatı
 
 1. Sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği (Engel Oranı %40 ve üzeri)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. 2 adet fotoğraf
 
 
 
 
2 Gün
 
6.
Kadın Konukevi Müracaatı
 1. Başvuru dilekçesi
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı
 
 
1 Gün
 
7.
 
Doğum Yardımı Müracaatı
 1. Doğum raporunun aslı
 2. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 3. Kamu görevlilerinin kendi kurumlarına verecek oldukları dilekçe sonucunda bağlı olunan kuruma ait üst yazı
 
15 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korunmaya Muhtaç Engelli Müracaatı
 
 1. Başvuru dilekçesi
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı
 3. Engelli sağlık kurulu raporu
 4. Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
 5. İki adet vesikalık fotoğraf
 6. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 7. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 8. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
 9. Bakmakla yükümlü bulunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler ya da kişisel bilgileri sorgulama dilekçesi ile bu belgeler müdürlüğümüzce tamamlanır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 gün içinde
değerlendirmesi
tamamlanıp
yerleştirmeler
İl Müdürlüğümüz
tarafından yapılıyor
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
Engelli Evde Bakım İlk Başvuru
 
 1. Başvuru dilekçesi
 2. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 3. Engelli sağlık kurulu raporu (Engel Oranı % 50 ve üzeri ağır engelliler)
 4. Engelli ve aynı hanede yaşayan kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler
 5. İki adet vesikalık fotoğraf
 6. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 7. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 8. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (Velayet kararı)
 
 
 
 
-İlçe dosyaları en kısa
sürede sonuçlanıyor
 
-Efeler Merkez
Heyetin
değerlendirdiği
dosyalar 1 ay içinde
sonuçlanıyor
 
10.
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme Müracaatı
 1. Başvuru dilekçesi
 2. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 3. SOYBİS izin onayı
 4. Boşanma varsa mahkeme kararı(Velayet kararı)
 
 
 
1 Ay
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri        :        Efeler İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü                          İkinci Müracaat Yeri            :        EFELER KAYMAKAMI
İsim                            :        Ali Haydar BEYAZTAŞ                                                              İsim                                     :        İzzettin SEVGİLİ
Unvan                        :        Kuruluş Müdür V.                                                                        Unvan                               :        Kaymakam
Adres                         :        Hasanefendi Mah. 1921 Sk. No: 12 Efeler/AYDIN       Adres                                 :        Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı
Tel                              :        0 256 214 75 33                                                                        Tel                                      :        (0256) 2136667
Faks                           :                                                                                                           Faks                                  :        (0256) 2150672
e-Posta                      :                                                                                                           e-Posta                              :