T.C.
EFELER KAYMAKAMLIĞI
 İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
 
 
 
 
SIRA NO
HİZMET ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİ YAPACAK BÖLÜM
BÖLÜM ŞEFİ VE MEMURU
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
 
Temel Eğitim Kurumlarının, Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri İle ilgili Talep, Dilek ve Şikayetler
*Dilekçe
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Doğan ERHOTAMIŞ (Şef)
 
M.Zakir İLERU (VHKİ)
 
Osman UÇAR (Bilgisayar İşlt.)
 
Ceyda ARSLANDAĞ (Memur)
Dilekçeye; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun kapsamında en geç 30 gün içerisinde cevap verilir.
2
Dilekçe
*Dilekçe
 
HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ
Doğan ERHOTAMIŞ (Şef)
30 Gün
3
 
Okul gezisi
* Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı Ek 7-A
*  Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi Ek-6
*  Gezi Planı Ek-9
*  Geziye Katıların Listesi
*   Aracın Ruhsat Ve Taşıt Kartı Fotokopisi
*  Sürücü Belgesi
*  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
*  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
*  Konaklamalı Gezilerde Seyahat Sigortası
* Konaklamalı Gezilerde Otel, Pansiyon Vb. Rezervasyon Belgesi
* Seyahat Acentası İşletme Belgesi
* Tur Rehberi Belgesi
* Tursab Üyelik Belgesi
* Araç Kiralık İse Kira Sözleşmesi
* Araç Oturma Planı
* Araç Şoför Taahhütnamesi
* Ders Telafi Programı
* Gezi Bütçesi
* Araç Sürüsünün, Muavinin, Rehber Ve Diğer Görevlilerin Adli Sicil Kayıt Belgesi
 
DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ
Eyyüp ALAGÖZ (Şef)
 
Ayşe Filiz ÖZER (VHKİ)
 
Osman AKBAŞ (Memur)
 
 Derya YILDIRIM (Memur)
7 (İş Günü)
4
 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk
* Öğrenci Belgesi
* Gelir Durum Beyannamesi
* Teoğ Sonuç Belgesi
* Nüfus Kayıt Örneği
* Veli Dilekçesi
DİN ÖĞRETİMİ ŞUBESİ
Eyyüp ALAGÖZ (Şef)
Ayşe Filiz ÖZER (VHKİ)
Osman AKBAŞ (Memur)
Derya YILDIRIM (Memur)
10 (İş Günü)
5
 
Sözleşmeli öğretmen başvuru işlemleri
* Elektronik Başvuru formu
* Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
* Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,
* Diploma Denklik Belgesi(Yurt Dışı Okullarından mezun olanlardan)
* Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz),
İNSAN KAYNAKLARI - 1 (ATAMA)
 
Cihan İNCE (Şef)  
Mehmet Ali AYYILMAZ (Memur)
Ali Kamil ŞAHİN (Memur)                                          
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu takvim süreci içinde
6
 
Ücretli Öğretmen Görevlendirme
* Elektronik Başvuru Formu
* Diploma Fotokopisi
* Kimlik Fotokopisi
İNSAN KAYNAKLARI - 1 (ATAMA)
Cihan İNCE (Şef)    
Mehmet Ali AYYILMAZ (Memur)
Ali Kamil ŞAHİN (Memur)                                          
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu takvim süreci içinde
7
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Yapılacak Araştırma İzinleri ile ilgili iş ve işlemler
* Resmi üst yazı
* Araştırma /proje/tez/ödev önerisi
* Danışman akademisyen önerisi
* Uygulamalarda kullanılacak veri toplama araçları
* Ölçek kullanım izni(araştırmacı tarafından geliştirilmediyse)
* Uygulama yapılmak istenen okul listesi
* Uygulamada kullanılacak olan tüm belgeler (ders planı, etkinlik...)
YÜKSEKÖĞRTİM VE YURTDIŞI EĞİTİM ŞUBESİ ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Leyla KARAMAN ( Şef )
Hediye YAĞCI (Memur)
10(İş Günü)
8
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar arası Nakil İşlemleri ile ilgili iş ve işlemler
* Dilekçe
* Teog Puanı (2018 yılı öncesi)
* Transkrip
ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Leyla KARAMAN (Şef)
Hediye YAĞCI (Memur)
10(İş Günü)
9
 
Aile Yardım Bildirimi, Aile Durum Bildirimi
* Matbu evrak
 
DESTEK HİZMETLERİ ( MUHASEBE ŞUBESİ )
Ziya Bilge (Şef)
Gülden TURAL (Memur)
Müge DİNDAR ( Memur )
Sinan DEMİRTAŞ(Memur)
 
5 (İş Günü)
10
 
Ölüm Yardımı
*Ölüm Belgesi
*Veraset ilamı
*Dilekçe
DESTEK HİZMETLERİ ( MUHASEBE ŞUBESİ )
Ziya Bilge (Şef)
Gülden TURAL (Memur)
Müge DİNDAR ( Memur )
Sinan DEMİRTAŞ(Memur)
 
5 (İş Günü)
11
 
Proje Başvurusu
* Dilekçe
*Proje formatı
*Proje evrak ve görselleri
*Varsa Resmi Makam Onayı
 
SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ
Huriye ÜNSAL (Şef)
Ali Can İNCE (Bilgisayar İşletmeni)
Mehmet KARAMAN (Memur)
Dilekçeye; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun kapsamında en geç 30 gün içerisinde cevap verilir.
12
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek İdareci Çalışma Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
*  Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
*  Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi (Lisans)
*  İkametgâh
*  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
13
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Eğitim Personeli ve Diğer Personelin Çalışma Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
14
Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Eğitim Personeli ve Diğer Personelin Ataması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
15
 
Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
 
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
16
Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
17
Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Eğitim Personeli ve Diğer Personelin Ataması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başka Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
18
 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezileri,Özel Çeşitli Kurslar,Özel Öğretim Kursları Çalışanların İşte Ayrılma İşlemleri
* Kurumun Çalışan İçin Ayrılma Talebini Belirten Üst Yazısı
* İstifa etmiş İse İlgili Personelin İstifa Dilekçesi
* Sözleşeme Feshinde Kurum Üst yazısı
 
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Muhammet ŞINGCA ( V.H.K.İ )
5 Gün
19
Özel Yurtlara Personel Atama İsteği
* Nüfus Cüzdan Örneği
* Diploma Fotokopisi
* Sağlık Raporu
* Adli Sicil Kaydı
* İş Sözleşmesi
* Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Sigorta Belgesi
* Dilekçe
* İkametgâh senedi
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
5 Gün
20
Özel Yurtlara Yönetici Ataması İsteği
* Nüfus Cüzdan Örneği
* En Az İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olduğuna Dair Belge
* Sağlık Raporu
* Adli Sicil Kaydı Belgesi
* İş Sözleşmesi
* Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Sigorta Belgesi
* Dilekçe
* İkametgâh senedi
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
5 Gün
21
Özel Yurt Kurucu Değişikliği
* Kurucu değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
* Kurucu temsilcisi değişikliğine ait Yönetim Kurulu Kararı
* Adli sicil belgesi
* İkametgâh
* Dört adet renkli vesikalık fotoğraf
* Diploma/ geçici mezuniyet belgesi
* Nüfus cüzdan örneği
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
15 Gün
22
Özel Yurt Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
* Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
* Kurumun son yerleşimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
* Bir adet eski yerleşim planı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
30 Gün
23
Özel Yurt Personel İstifası
* Dilekçe
* Sosyal Güvenlik Kurumu Çıkış Bildirgesi
* Kurum Yazısı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
3 Gün
24
Özel Okullarda Görevlendirilecek Eğitim Personeli ve Diğer Personelin Çalışma İzni Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Daha Önce Resmi veya Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Belkıs AKTAN ( Şef )
Nihal İNCE ( Memur )
5 Gün
25
Özel Okullarda Görevlendirilecek Yönetici Çalışma İzni Tekliflerinin Yapılması
* İş Sözleşmesi (ek-5)
* Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı
* Diploma Aslı ve Fotokopisi veya e-Mezun Belgesi
* İkametgâh
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Daha Önce Resmi veya Özel Öğretim Kurumunda Çalışmış ise Hizmet Cetveli ve İstifa Onayı
* Resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak.
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Belkıs AKTAN ( Şef )
Nihal İNCE ( Memur )
5 Gün
26
Özel Okullarda Çalışan Personelin                         Görevden Ayrılış İşlemleri
* Görevden ayrılan personelin istifa dilekçesi.
* Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
* Kurum Üst Yazısı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Belkıs AKTAN ( Şef )
Nihal İNCE ( Memur )
5 Gün
27
Özel Okul Öğrenci Gezisi
 * Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 10. maddede belirtilen belgelerin en az 3 iş günü öncesinden 2 dosya halinde gönderilmesi
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Belkıs AKTAN ( Şef )
 
3 Gün
28
Bilgi İşlem
* Talep, istek
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Musa Süleyman TOTU ( V.H.K.İ )
15 Dakika
29
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurucu / Kurucu temsilcisi isteğiyle kapatılması
* Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi
*  Ruhsatname Örneği
* Ortaklar Kurulu Kararı
* Tüm personele duyuru yazısı
* Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
* Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
90 Gün
30
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği
* Kurucu temsilcisinin dilekçesi
* Ortaklar kurulu kararı
* Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
5 Gün
31
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının Kurucu Temsilcisinin Değişikliği
* Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
* Yönetim kurulu kararı
* Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
5 Gün
32
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği
* Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı Kurucu -Temsilcisi dilekçesi
* Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
* Bir adet eski yerleşim planı
* Ruhsatname Örneği 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
90 Gün
33
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Program İlavesi
* Kurucu temsilcisinin dilekçesi
* Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
* İlave edilecek program ile programın onaylandığı TTK Kararı
* Bölüm ve araç-gereç listesi
* Kurum Araç Onayı
* Araç ruhsatı
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
10 Gün
34
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Eğitim Personeli Ataması
* Kurum Üst yazısı
* TC Kimlik No kimlik fotokopisi
* İş Sözleşmesi
* Adli sicil kaydı veya beyanı
* Sağlık raporu
* Diploma Aslı ve Fotokopisi
* Gireceği ders ile ilgili kurs bitirme belgesi
* Kaymakamlık geçici işe başlama oluru
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
3 Gün
35
 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Görevlendirilecek İdareci Tekliflerinin Yapılması
* TC Kimlik No
* İş Sözleşmesi
* Adli Sicil Kaydı veya beyanı
* Sağlık raporu
* Diploma
* İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
5 Gün
36
Resmi ve Özel Okulların Sınav İşleri
* Meb Sınav Hizmetleriyönetmeliği 
 
 
ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
Sınav Dönemleri
37
Destekleme ve Yetiştirme Kursları
* Kurs Merkezleri Başvuruları
* Kurs Modülünde Müdürlüğümüzce Onaylanması
* Kurs Onay Çizelgelerinin Müdürlüğümüzce Onaylanması
* Ücretli Öğretmen Görevlendirmeleri
* DYK Aylık Komisyon Toplantıları
 
ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ ŞUBESİ
Muhammet ÇOLAK ( Şef )
Mehmet ACUMA ( Memur )
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzunda Belirtilen Tarihler
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri : Efeler Kaymakamlığı
İsim                    : Mustafa ÖZMEN
İsim                          : Cemal ŞAHİN
Unvan                 : İlçe Millî Eğitim Müdürü
Unvan                       : Kaymakam
Adres                  : Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No.17 Efeler/AYDIN
Adres                       : Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275. Sokak No.17 Efeler/AYDIN
Tel                      : 0 (256) 215 01 31-32
Tel                            : Santral: (256) 2136667 Tüketici: (256) 2130663
Faks                   : 0 (256) 215  01 33
Faks                         : (256) 2150672
e-Posta              :  efeler09_egitim@meb.gov.tr
e-Posta                     :