AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Özel Güvenlik İzin Belgesi
1.Kurum kuruluş bilgi formu ile krokisi,
2.Ticaret sicil kaydı,
3.Yönetim kurulu kararı,
4.Yönetim kurulu imza sirküleri.
(10) Gün
2
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Kimlik Kartı
1.Diploma fotokopisi,
2.Nüfus cüzdan fotokopisi,
3.Adli sicil kaydı,
4.Dört adet vesikalık fotoğraf,
5.Sağlık raporu,
6.Özel güvenlik temel eğitim sertifikası.
(15) Gün
3
Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi
1.Valiliğe hitaben yazılan talep yazısı,
2.Silahın faturası.
(15) Gün
4
Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi
 
1.Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
2.Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
3.Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul diploması,
4.Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
5.Yöneticilerin özel güvenlik eğitim sertifikası ,
6.Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.
(1) Ay
5
6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Ruhsatları
1. Dilekçe,
2. Sağlık raporu,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Sabıka kaydı,
5. Fotoğraf,
6. Ruhsat cinsine göre yönetmelikte belirtilen diğer belgeler.
7. Yarım kapak dosya
(1) Hafta
6
2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatları
1. Dilekçe,
2. Sağlık raporu,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Sabıka kaydı,
5. Fotoğraf,
6. Ruhsat cinsine göre yönetmelikte belirtilen diğer belgeler,
7. Yarım kapak dosya,
(1) Hafta
7
Tabanca ve Tüfeklerde Miras İntikali
1. Veraset İlamı,
 
2. Muvafakat name,
3. Ruhsatta İstenecek Diğer Evraklar
(1) Hafta
8
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi
Sürücü Belgesi, Nüfus Cüzdanı
(1) Saat
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri     : Aydın İl Jandarma Komutanlığı                                                 İkinci Müracaat Yeri        
İsim                         : Selahattin ACARA                                                                     İsim                                
Unvan                     : İl J.Komutanı                                                                             Unvan                            : 
Adres                      : Ilıcabaşı Mahallesi                                                                    Adres                              : 
Tel                           : 0 256 23101 06 -16’ya Kadar  (8000)                                      Tel                                    : 
Faks                        :                                                                                                  Faks                                :
E-Posta                   :                                                                                                  E-Posta                           :