EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2018 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU
 
           Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

            Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 194 tüketici başvurmuştur.

        Tüketici Hakem Heyeti, Ağustos 2018 ayı içerisinde 2 oturum halinde toplantı yapmış, 126 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 64'ü tüketici lehine, 59'u tüketici aleyhine, 3'ü görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.