EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2017 YILI FAALİYET RAPORU
 
 
            Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

       Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 2.277 tüketici başvurmuş olup, bu başvuruların 1.257'si Banka ve Bankacılık işlemleri ile ilgili, geri kalan 1.020'si ise Ayıplı Mal ve Hizmetler ve diğer sözleşmelerle ilgilidir. 

                Tüketici Hakem Heyeti 2017 yılı içerisinde 24 oturum halinde toplantı yapmış, bu toplantılarda 2016 ve 2017 yılı içerisinde yapılan başvuruların 2.626'sı karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların Banka ve Bankacılık işlemleri ile ilgili olan 1.301'i tüketici lehine, 205'i tüketici aleyhine sonuçlanmış olup, Ayıplı Mal ve Hizmetler ve diğer sözleşmelerle ilgili olan başvuruların 544'ü tüketici lehine, 560'ı tüketici aleyhine, 16'sı görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.