EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2018 YILI OCAK VE ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU
 
 
             Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

                Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Ocak - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında 305 tüketici başvurmuştur.

           Tüketici Hakem Heyeti, Ocak ve Şubat ayı içerisinde 4 oturum halinde toplantı yapmış, 346 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 209'u tüketici lehine, 134'ü tüketici aleyhine, 3'ü görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.