EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2019 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU
 
 
 
      Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 
        Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2019 yılı Mart ayında 237 tüketici başvurmuştur.

      Tüketici Hakem Heyeti, 2019 Mart ayında 2 oturum halinde toplantı yapmış, 214 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 108' i tüketici lehine, 102' si tüketici aleyhine, 3' u görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.