EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2018 YILI MART VE NİSAN AYI FAALİYET RAPORU
 
            Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 
            Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Mart - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 297 tüketici başvurmuştur.

        Tüketici Hakem Heyeti, Mart ve Nisan ayı içerisinde 4 oturum halinde toplantı yapmış, 351 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 202'si tüketici lehine, 145'i tüketici aleyhine, 4'ü görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.