EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2019 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU
 
 
 
      Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 
        Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2019 yılı Ocak ayında 194 tüketici başvurmuştur.

      Tüketici Hakem Heyeti,Ocak 2019 ayında 2 oturum halinde toplantı yapmış, 276 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 141' i tüketici lehine, 131' i tüketici aleyhine, 4' ü görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.